Cheat sheetCheat sheet
Hieronder vind je wat HTML codes voor als je het even niet meer weet.

Special Characters

Kleur Codes

Terug naar links


Basic Tags
<html></html>
Creëert een HTML document
<head></head>
Zet de titel en andere informatie die niet in de webpagina zelf getoond wordt
<body></body>
Zet het zichtbare gedeelte van de webpagina

Header Tags
<title></title>
Zet de naam van het document in de titelbar

Body Attributen
<body bgcolor=?>
Zet de achtergrondkleur van een webpagina. Als waarden gebruik je kleurnamen of hexadecimalen.
<body text=?>
Zet de tekstkleuren met kleurnamen of hexadecimalen
<body link=?>
Zet de linkkleur van niet-bezochte links met kleurnamen of hexadecimalen
<body vlink=?>
Zet de linkkleur van bezochte links met kleurnamen of hexadecimalen
<body alink=?>
Zet de linkkleur van aktieve links met kleurnamen of hexadecimalen

Text Tags</ font>
<pre></pre>
Gepreformatteerde tekst, whitespace (spaties en hard returns) wordt getoond zoals hij in de code getypt wordt
<hl></hl>
Titel niveau 1 (de grootste)
<h6></h6>
Titel niveau 6 (de kleinste)
<b></b>
vet
<i></i>
cursief
<tt></tt>
Teletype, of schrijfmachine-achtige tekst
<cite></cite>
Citaat, wordt in de meeste browsers cursief weergegeven
<em></em>
Benadruk een woord (vet of cursief, afhankelijk van de browser)
<strong></strong>
Benadruk een woord (vet of cursief, afhankelijk van de browser)
<font size=?></font>
Zet de fontgrootte, waarden van 1 tot en met 6
<font color=?></font>
Zet de fontkleur met kleurnamen of hexadecimalen

Links</ font>
<a href="URL"></a>
Creëer een hyperlink
<a href="mailto:EMAIL"></a>
Creëer een mail link
<a name="NAME"></a>
Creëer een doel voor een interne link
<a href="#NAME"></a>
Link naar het intern doel

Formatting</ font>
<p></p>
Creëer een nieuwe paragraaf
<p align=?>
Aligneert een paragraaf. Geldige waarden zijn 'left', 'center' en 'right'
<br>
Begint een nieuwe regel zonder extra witruimte
<blockquote>
</blockquote>

Indenteert text aan beide zijden
<ol></ol>
Creëer een genummerde lijst
<li></li>
Staat rond elk item van een lijst
<ul></ul>
Creëer een lijst met bullets

<div align=?>
Generieke tag om blokken code te formatteren. Ook vaak gebruikt bij stylesheets.


Graphical Elements
<img src="name">
Voegt een beeld toe
<img src="name" align=?>
Aligneert een beeld met als geldige waarden: left, right, center; bottom, top, middle
<img src="name" border=?>
Zet de breedte van de rand rond een beeld
<hr>
Horizontale ruler
<hr size=?>
Zet de dikte van de horizontale ruler
<hr width=?>
Zet de breedte van de horizontale ruler, waarden absoluut of in percent
<hr noshade>
Horizontale ruler zonder schaduw effect

Tabellen
<table></table>
Creëert een tabel
<tr></tr>
Rij in een tabel
<td></td>
Cel in een rij van een tabel
<th></th>
Zet de tabel hoofdingen (een gewone cel met vette, gecentreerde tekst)

Tabel Attributen
<table border=#>
De dikte van de rand rond een tabel
<table cellspacing=#>
Spatie tussen de verschillende cellen
<table cellpadding=#>
Spatie tussen de rand van de cel en haar content
<table width=# or %>
Tabelbreedte - in procenten of absolute waarden
<tr align=?> or <td align=?>
Alignering van de content binnen de cellen ('left', 'center', of 'right')
<tr valign=?> or <td valign=?>
Vertikale alignering van de content binnen de cellen ('top', 'middle', of 'bottom')
<td colspan=#>
Aantal kolommen dat een cel moet overspannen (default=1)
<td rowspan=#>
Aantal rijen dat een cel moet overspannen (default=1)
<td nowrap>
Voorkomt het breken van tekst door te kleine cel- of tabelbreedtes

Frames
<frameset></frameset>
Tag in een frame document. Mag ook genest worden binnen andere framesets

<frameset rows="value,value">
Definieert rijen binnen een frameset met als waarden absolute nummers of percentages van de hoogte

<frameset cols="value,value">
Definieert kolommen binnen een frameset met als waarden absolute nummers of percentages van de breedte
<frame>
Definieert een enkle frame binnen een frameset
<noframes></noframes>
Definieert wat een browser weergeeft die geen frames ondersteunt

Frame attributen
<frame src="URL">
Specifieert welk html-document in de frame getoond wordt.
<frame name="name">
Benoemt de frame zodat die aangesproken kan worden vanuit andere frames (bijvoorbeeld voor links)
<frame marginwidth=#>
Definieert de linkse en rechtse marge van een frame
<frame marginheight=#>
Definieert de boven- en ondermarge van een frame

<frame scrolling=VALUE>
Tonen of verbergen van een scrollbar in een frame. Default waarde is 'auto', waarbij de scrollbar enkel getoond wordt wanneer nodig. Andere waarden zijn: 'yes' of 'no'
.

<frame noresize>
Voorkomt dat de gebruiker een frame kan resizen

Formulieren
<form></form>
Creëert een formulier
<select multiple name="NAME" size=?></select>
Creëert een menu met scrollbar. 'Size' geeft het aantal menu items aan vanaf wanneer de gebruiker moet scrollen.
<option>
Onderscheidt elk menu item
<select name="NAME"></select>
Creëert een dropdown lijst
<option>
Sets off each menu item
<textarea name="NAME" cols=40 rows=8></textarea>
Creëert een tekstveld met meerdere lijnen. Columns ('cols') bepalen de breedte, 'rows' de hoogte.
<input type="checkbox" name="NAME">
Creëert een checkbox. De tekst volgt na de tag. Verschillende opties kunnen geselecteerd worden.
<input type="radio" name="NAME" value="x">
Creëert een radiobutton. De tekst volgt na de tag. Slechts een optie kan geselecteerd worden.
<input type=text name="foo" size=20>
Creëert een tekstveld met een lijn. Size bepaalt de breedte van het veld - in karakters.
<input type="submit" value="NAME">
Creëert een submit of verzend knop..
<input type="image" border=0 name="NAME" src="name.gif">
Creëert een beeld met dezelfde functie als een submit of verzend knop.
<input type="reset">
Creëert een reset knop - wist alle velden van een formulier.

Terug naar links